Doorzoek de site:

Home Varia Een haalbaarheidsstudie voor bouwprojecten

 

haalbaarheidsstudie

Een haalbaarheidsonderzoek kan je helpen erachter te komen of een bepaald project uitgevoerd moet worden door kosten af te bakenen en welke risico's daarbij komen kijken.
Het ontwikkelen van een goed haalbaarheidsonderzoek vergt een aantal belangrijke punten en wordt meestal uitgevoerd door een uiterst gespecialiseerd bureau zoals www.istema.be.

Technische Beperkingen:

Een van de eerste dingen waar je naar moet kijken zijn de technische beperkingen van het project; is het project technisch haalbaar of juist niet? Zo wel, dan moeten de technische risico's in dit deel worden opgenomen.

Kostenberekening:

Nadat de technische kant van het project duidelijk is, moet er een kostenberekening worden opgemaakt. Hieruit blijkt of het bedrijf voldoende geld bezit om het project uit te voeren zonder dat hier andere projecten of bedrijven onder zullen lijden. Het gaat hier niet alleen om het budget, maar ook over onvoorziene kosten.

Beschikbare Middelen:

Daarnaast is het belangrijk om te kijken welke middelen het bedrijf tot zijn beschikking heeft en of deze voldoende zijn om het project te voltooien. 'Middelen' is een brede term voor alles van het personeel dat meewerkt aan het project tot de benodigdheden die voor het project nodig zijn. Al deze onderdelen moeten zorgvuldig worden bekeken.

Tijd:

Nadat de beschikbare middelen zijn onderzocht is het belangrijk om te kijken of er voldoende tijd is om het project uit te voeren. Hierbij wordt voornamelijk gekeken naar de beschikbaarheid van het project en andere verplichtingen. Dit kan vaak een struikelblok zijn bij de grotere projecten waar een andere expertise wordt gevergd.

Externe Factoren:

Nu de haalbaarheid van het project duidelijk is wordt het tijd om te kijken naar de externe factoren. Dit houdt in: de geografische locatie van het project en of dit het project tegenwerkt. Ook is het belangrijk om te kijken naar legale en politieke problemen die op kunnen komen.

Door systematisch deze verschillende aspecten van het project te onderzoeken krijg je een uitgebreid beeld over de haalbaarheid van het project. Op deze manier wordt duidelijk of het project wel of niet wordt uitgevoerd.