Doorzoek de site:

Home Varia Logistieke optimalisatie

Wat is logistieke optimalisatie?

Het gaat over het optimaliseren van alle onderdelen van de Supply Chain die het toelaten om de cyclus van bestelling naar productie en levering van een onderneming efficiënt te beheren. Eén objectief: het leveren van producten aan de klanten, op tijd, van hoge kwaliteit en aan de beste prijs.

Al de logistieke bedrijven, leveranciers, transporteurs en adviesbureaus leveren zogezegd optimalisatie. Echter, er zijn er maar zeer weinig die werkelijk een methode en instrumenten kunnen voorleggen die tonen hoe ze de logistiek of bepaalde logistieke functies optimaliseren.

Indien u meer informatie wenst over hoe u als bedrijf uw logistiek netwerk kan versterken, surf dan naar: http://www.atlas-network.com/.

Het gaat over het optimaliseren van het management van de beheerstromen op een globaal niveau, de leverancier van de leverancier tot aan de klant van de klant, met andere woorden van de bevoorrading van de primaire grondstoffen tot aan de uiteindelijke consument. Het gaat over het coördineren van alle processen om het vereist kwaliteitsniveau te bereiken: de onderneming, de logistiek, de bevoorrading, de productie, de stock, de distributie, de dienstverlening, het informatica systeem.

Ongeacht het domein van de activiteit: industrie, distributie, gezondheid, transport. De performantie van de onderneming heeft een invloed op de resultaten en tevredenheid van de klanten. Een pertinente logistieke strategie laat toe om noodzakelijke synergieën te vinden met partners op afstand: een benadering die bijzonder effectief is in de huidige omgeving waar alles zeer snel gaat.

Optimalisering van de logistiek: ja, maar wat en hoe?

Wat wil men werkelijk optimaliseren? Welke methoden moet je gebruiken voor te optimaliseren?

De logistiek is onderworpen aan vier fenomenen die de stabiliteit van de operationele keuzes beïnvloeden:

  • De mondialisering van de marken waardoor het mogelijk is geworden om de bevoorrading van producten, bestaande uit grondstoffen, te laten komen van eender welk punt op de aarde.
  • De keuze tussen mogelijke strategieën wat betreft de productie die de traditionele logistieke oplossingen destabiliseren en waardoor er nieuwe oplossingen komen waarin het magazijn een belangrijke rol speelt.
  • Een verzameling van strategische keuzes wat betreft de distributie en commercialisering die de logistieke oplossingen op de proef leggen.
  • Ten laatste, het opkomen van ecologische waarden waardoor producenten en industriëlen nieuwe behandelingsmodellen moeten ontwikkelen.