Doorzoek de site:

Home Varia Het bergen van scheepswrakken: diepzee treasure hunt

marine servicesHet klink een beetje als een schattenjacht: in de maritieme sector verstaat men onder 'berging' het vinden en ophalen van schepen die niet de eigendom zijn van de personen of de maatschappij die de bergingsoperatie uitvoert. Het kan gaan om een berging in opdracht van de eigenaar, die dan een bergingsloon aanvaardt, of het bergen van schepen waar niemand nog eigendomsrecht op heeft.

 

De regelgeving in de gevallen waar er geen enkel contract is tussen de eigenaar en de bergingsfirma ligt bij wet vast. In het algemeen mag je zeggen dat de bergingsfirma tussen de 10% en de 25% van de waarde van het geborgen schip zal verdienen.

Indien je een privé-eigenaar van een schip bent en je je bij nood laat afslepen, kan je dus best eerst goede afspraken maken met je 'redder', want anders zou je wel eens een slechte verrassing kunnen hebben wanneer hij ineens recht heeft op tot 25% van de waarde van je schip!

 

De verschillende soorten berging

Het begrip berging bestaat eigenlijk al zo lang er schepen bestaan hebben: er was al melding van bergingswerken bij de Romeinen.

Berging kan verschillende doeleinden hebben:

  • Offshore berging: dit betreft het bergen van schepen die dicht bij de kust gestrand of gezonken zijn
  • Haven berging: hetzelfde als bovenstaande, maar onder deze benaming wordt verstaan dat het schip gestrand of gezonken is in of dichtbij de haven en zodoende het scheepsverkeer belemmert.
  • Het verwijderen van wrakken: soms hebben de wrakken geen waarde meer maar verstoren ze het zicht.
  • Lading en materiaal berging: in sommige gevallen is de lading die het schip vervoerde belangrijker en kostbaarder dan het schip zelf, in dat geval wordt vaak een bergingsoperatie uitgevoerd om de lading te recupereren.
  • Berging op zee: dit betreft schepen die nog drijven maar niet meer in staat zijn om op eigen krachten de haven te bereiken. Meestal worden er noodreparaties uitgevoerd en wordt het schip daarna afgesleept.

marine services